Hanes

Enillodd Tom radd BA Anrhydedd yn y Celfyddydau Cain o Brifysgol Caerloyw yn 2004. Ers hynny, bu’n astudio Celfyddyd Gain Ddigidol yng ngoleg Tower Hamlets yn Llundain yn 2006. Bu ganddo hefyd arddangosfeydd yn cynnwys ‘1961-1999’ yn Supersaurus, Abertawe yn 2012 a bydd yn arddangos ei waith yn Nghanolfan y Chapter yng Nghaerdydd yn 2013. Roedd yn un o ddetholion Cystadleuaeth Agored Motorcade/Flashparade ym Mryste yn 2011 ac eleni yng Nghystadleuaeth Agored Angelika yn Llundain.
Mae ei brosiectau diweddar yn cynnwys: ‘Teggie – the beast of Bala’ prosiect y mae Tom yn gweithredu ar ei gyfer fel ymchwilydd, cyfwelydd, curadur, artist a chwaraewr triciau a hynny er mwyn creu archif ar-lein yn cofnodi bodolaeth yr anghenfil dychmygol; ‘Beaten Black, Blue,Red, Green and Gold’, arddangosfa i gydfynd â’r Gemau Olympaidd; ‘XSC’, man cyfarfod i artistiaid Caerdydd feirniadu a chefnogi eu gwaith ei gilydd; ac 11433.83 sy’n fan cyfarfod a rhannu syniadau rhwng Cymru a Seland Newydd y mae’n ei gyfarwyddo ar y cyd â Jemma Bailey.
Yn 2010 fe lansiodd ei brosiect ‘Cerbyd’ a oedd yn mynd â 10 o artistiaid dethol ar daith o gwmpas Cymru i ymweld â gwahanol grwpiau cymunedol. Amcan ‘Cerbyd’ oedd i uno artistiaid drwy rannu profiadau teithio, gweithgaredd, cydweithio a deialog.
Mae o’n ysgrifennu ar gyfer y cylchgrawn ‘a-n’ ac yn gweithio rhan amser fel Swyddog Dysgu yn Oriel Gelf Glynn Vivian.

Gwobrau

  • Gwobr Marsh am Ragoriaeth fel Addysgwr Oriel, Engage, 2011
  • Wedi ei ddewis fel un o 10 artist gorau Saatchi Online 2009 gan Ana Finel Honigman
  • Ar y restr fer ar gyfer Ysgoloriaeth Artist Ifanc y Flwyddyn Eisteddfod genedlaethol Cymru, 2005
  • Wedi ei enwebu i gynrychioli Cymru ym mhumed Biennial Celfyddyd Gyfoes Rhyngwladol Firenze, 2005
  • Gŵr Gradd y Flwyddyn cylchgrawn (a-n), 2004
  • Enillydd Gwobr Gelf Greenbelt, 2004

Oriel

Represented by Mermaid and Monster

Lle Gwaith

Caerdydd, Cymru.

Ei Waith


Parameters

  • Y Ffi: £150
  • Bandwith: canolig
  • Latency: 28 niwrnod

Further Information

gwefan yr artist
axisweb
Cerbyd
beatenblackblueredgreengold
Mermaid and Monster

Back