Hanes

Mae gwaith Megan Broadmeadow wedi ei wreiddio mewn straeon ac aferion gwerin, ond wedi ei gymysgu ag elfennau o ddiwylliant cyfoes; ei diben ydi ail-asesu perthnasedd a lle ein traddodiadau yn y gymdeithas sydd ohoni. Mae’r ‘mytholeg newydd’ gwneud sy’n deillio o’i phroses gwaith yn gyfuniad o ddiwylliannau theatr stryd, carnifal a disco.
Mae Megan wedi gweithio’n gyson ac mewn nifer o feysydd, fel artist a pherfformiwr unigol, ers 2002.
Ar yr un pryd mae hi wedi bod yn artist preswyl ar gyfer nifer o gyrff cymunedol a chenedlaethol. Mae hi wedi gweithio ar brosiectau Rêl Institiwt ers 2005 ac yn un o sefydlwyr Cydweithfa Celf Faff a PGRG. Mae hi wedi creu, cydlynnu a chymryd rhan mewn amrwyiaeth eang o brosiectau gyda phob un o’r cydweithfeydd yma.
Mae hi hefyd yn gyfarwyddwr i Theatr Cynefin, ac wedi creu a chyfarwyddo pedwar cynhyrchiad ‘theatr drochi’ gyda’r cwmni, gan weithio gyda chastiau mawr o artistiaid proffesiynol a gwirfoddolwyr cymunedol.
Fe gwblhaodd Megan ei BA mewn cerflunio o’r Slade yn 2002 ac mae hi ar hyn o bryd yn ymgymryd ag MFA yn y Gelfyddyd Gain yn Goldsmiths College, Llundain.

Lle Gwaith

Yn wreiddiol o Gymru; ar hyn o bryd yn Llundain, Lloegr.

Ei Gwaith


Parameters

  • Y Ffi: £80
  • Bandwith: canolig
  • Latency: 2 fis

Gwybodaeth Bellach

gwefan yr artist

Back