artist's impression of Analogue Web Portal - Live Launch

Mae’r Rêl Institiwt yn lansio gwasanaeth gwe newydd sbon gyda pherfformiad rhyngweithiol arbennig. Drwy weithio â thîm o arbenigwyr cymwys, dau bensil, bwth mawr a rhywfaint o saethau pigog byddwn yn eich galluogi chi i ymweld â’r RHYNGRWYD byd-enwog yn yr Amser Real yn defnyddio ein Porth Gwe Analog.

Rhyw ddydd, bydd pawb yn defnyddio'r rhyngrwyd fel hyn.

Oriel Davies, Y Drenewydd

  • Dydd Gwener, Mehefin yr 22ain 11yb - 4yp
  • Dydd Sadwrn, Mehefin y 23ain 11yb - 1yp (sgwrs i ddilyn).

  • Bydd yr artistiaid a tthîm Oriel Davies yn cynnal sgwrs agored ar ôl y perfformiad ar ddydd Sadwrn, Mehefin y 23ain am 1yp

  • Mae'r digwyddiad yn rhad ac am ddim, wedi ei gynnal mewn partneriaeth ag Axis a'i gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Ewch i axisweb.org i gael mwy o wybodaeth am y pethau sy'n digwydd ar-lein.