Loading...
 

Rhestr

I wella'ch profiad o ddefnyddio'r rhyngrwyd, mae gennym ni dîm o artistiaid proffesiynol sydd wedi eu hyfforddi i fod yn Arbenigwyr Gwasanaeth PremiwmReal Experts featuring on the Premium Service roster have been specially trained in its operation and have an arts background with a high level of professional artistic expertise. These artists set their own three parameters which govern how much they get paid, the speed at which they work and the level of detail in their drawing.
. er mwyn gweithredu'r Porth Gwe Analog.
Fe allwch chi ddewis un ohonyn nhw fel eich Arbenigwr personol ar gyfer eich sesiwn Porth Gwe Analog. Bydd eich Arbenigwr yn creu'r tudalennau ar eich cyfer chi, ond wrth gwrs, mi fydd cost ynghlwm â hynny.

Mae gan bob Arbenigwr dri pharamedr i'ch helpu chi ddewis:
  • ffiamount you pay each time you access the Analogue Web Portal using the Premium Service; set by each artists e.g. 50p a page or £50,000 per page.
     - y swm y byddwch chi'n talu pan rydych chi'n gofyn am dudalen
  • lled bandlow, medium or high; indication of how much detail might appear on the page e.g. a quick Quentin Blake style sketch would be low bandwidth while highly detailed Heironymus Bosch style would be high bandwidth.
     - manylder y dudalen
  • latencyan indication of how long it might take the artist to create the page e.g. three days or three years.
     - pa mor hir fydd hi'n cymryd i'r artist ddarparu'r dudalen

Arbenigwyr Gwasanaeth Premiwm

Fern Thomas

mae Fern Thomas yn Gymraes sydd wedi ennill sawl gwobr am eu gweithiau sy’n archwilio’r byd ecolegol, clasurol a mytholegol

Lesley Guy

artist, writer and curator interested using found materials to explore the real and the absurd

Lisa Carter

peintiadau'n seiliedig ar dirwedd a hap wedi eu llunio o farciau mynegiannol ac amneidiol ac yn gwneud defnydd medrus o wahanol ddeunyddiau

Megan Broadmeadow

cerflunydd, peintwraig ac artist perfformiad sy’n defyddio diwylliannau’r theatr, y carnifal a disco i greu mytholeg newydd

Sam Aldridge

Visual artist and curator using readily available materials, including corrugated card, coloured paper and electrical goods.

Steffan Jones-Hughes

mae Steffan yn byw yng Nghorwen, Sir Ddinbych. Mae ei ddarluniadau deniadol yn cynnwys lluniau, ysgythriadau a thorluniau pren sydd, fel chwedlau Grimm, ag ochr dywyll iawn weithiau


More Premium Experts from around the world coming soon. If you're a brilliant artist and would like to be a Premium Expert contact us.