Loading...
 

Sut mae'n Gweithio

Translation of this page is incomplete.

Mae'r Rêl Institiwt wedi creu tîm arbennig o ArbenigwyrWe rely on Real Experts, specially trained to operate the Analogue Web Portal. They come in two flavours:
Standard Service & Premium Service.
yn un swydd i drawslunio tudalennau gwe ar eich cyfer chi, ein cyfeillion arbennig. Y cyfan sydd ei angen ydi papur a beiro, pris y postio ac amser. Ysgrifennwch lythyr yn nodi cyfeiriad y dudalen we yr hoffech chi i ni ei drawslunio, a phostiwch o atom ni. Fe wnawn ni wedyn drefnu'r trawslunio a phostio'r dudalen yn ôl atoch chi ar Ddarn o Bapur Go Iawn.

Y Chwe Cham


InfoGraphics for Real Institute's Analogue Web Portal

number one Penderfynu: pa dudalen we ydw i ei hisio?
number two Archebu: ysgrifennu lythyr yn nodi cyfeiriad eich tudalen we, ac yn nodi eich dewis o wasanaeth:
number three Postio: eich llythyr at Rêl Institiwt.
number four Aros: rhoi eich traed i fyny, ymlacio, mwynhau bywyd.
number five Derbyn: eich tudalen we, dray'r post, ar Ddarn o Bapur Go Iawn.
number six Mwynhau: Mwynhewch eich tudalen we! Ac yna, naill ai:
 • ewch gam ymhellach: cliciwch ar fotwm bwydlen neu ddilynwch ddolen gyswllt o'r dudalen, anfonwch lythyr atom ni'n nodi beth y buasech chi'n ei hoffi - h.y. dechrau o gam 2.
 • delhreuwch o'r dechrau unwaith eto: a mynd at dudalen wahanol, nad oes dolen gyswllt iddi - h.y. dechrau o gam 1.

Y Gwasanaeth Ail Ddosbarth

Y dewis di-ddewis rhad. Gwasanaeth wedi ei ddarparu gan Arbenigwyr Go Iawn wedi eu hyfforddi'n arbennig at y gwaith - ond does gan pob un ddim cefndir yn y celfyddydau nac arbenigedd ar y lefel broffesiynol. A chewch chi ddim dewis eich Arbenigwr.
Gweler y Tariff i weld cost y gwasanaeth. Requests are currently being processed rhad ac am ddim!

Y Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf

Mae hwn fel arfer yn ddewis drytach. Mae'r Arbenigwyr Go Iawn sy'n darparu'r Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf wedi eu hyfforddi'n arbennig ac mae ganddyn nhw gefndir yn y celfyddydau ac arbenigedd ar y lefel broffesiynol. A chi fydd yn dewis pa Arbenigwr sydd i trawslunio eich tudalen we.
I'ch helpu chi i ddewis mae pob un yn cynnig yr Wybodaeth Ddewis ganlynol:
 • ffiamount you pay each time you access the Analogue Web Portal using the Premium Service; set by each artists e.g. 50p a page or £50,000 per page.
   - y swm y mae angen ei dalu am bob tudalen
 • ystodlow, medium or high; indication of how much detail might appear on the page e.g. a quick Quentin Blake style 'sketch' would be 'low' bandwidth while highly detailed Heironymus Bosch style would be 'high' bandwidth.
   - ystod manylder h.y. faint mor fanwl fydd y llun
 • disgwylan indication of how long it might take the artist to create the page e.g. three days or three years.
   - yr amber mae'r artist yn ei gymryd i drawslunio eich tudalen