Loading...
 

FAQs

Ga'i e-bostio archeb atoch chi?

Ahym... na chei. Dwyt ti ddim wedi bod yn gwrando, naddo. Porth Gwe Analog ydi hwn. Gyrra lythyr.
Sut i Ysgrifennu a Gyrru Llythyr
I ysgrifennu llythyr mae angen:
 • offeryn gwneud marc e.e. beiro neu bensil
 • papur
 • amlen
 • stamp
 • blwch postio
Dyma sydd angen ei wneud:
 1. ar dop y llythyr ar yr ochr dde: ysgrifenna dy enw a dy gyfeiriad post
 2. yn union o dan hwnnw: rho ddyddiad ysgrifennu'r llythyr
 3. 'ychydig yn is i lawr, ar yr ochr chwith'': ysgrifenna enw a chyfeiriad yr un wit tiâ' ysgrifennu ato
 4. ''o dan hwnna': rho'r cyfarchiad arferol e.e. Annwyl Rêl Institiwt,
 5. o dan hwnna: ysgrifenna'r hyn sydd gen ti i'w ddweud
 6. rho rywfaint o newyddion, malu awyr ac ati am Nain, y plant, dy glunwst (‘sciatica') ac ati
 7. o dan hwnna: : rho'r diweddglo arferol e.e. Yn gywir, pob hwyl, ayb
 8. ac i orffen: rho dy lofnod o dan y diweddglo
Yna
 1. rho'r llythyr yn yr amlen (bydd angen plygu'r llythyr gyntaf)
 2. selia'r amlen (llyfu'r glud, neu ei selio efo cwyr)
 3. ysgrifenna gyfeiriad yr un sydd i dderbyn y llythyr ar du blaen yr amlen
 4. rho'r stamp ar yr amlen (efallai bydd angen mynd i Swyddfa'r Post i gael un o'r rheina) ac os and ydi'r stamp yn glynu at yr amlen, llyfa fo
 5. rho'r amlen mewn blwch postio

Beth ddylwn i gynnwys yn y llythyr?

Mae angen nodi:
 • lle'r hoffech chi fynd ar y we
 • y gwasanaeth – Dosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth
 • os Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf, rhowch enw eich Arbenigwr
 • rhywbeth neis
A pheidiwch ag anghofio cynnwys:
 • y taliad!
mwy o fanylion
Cofiwch gynnwys yn eich llythyr:
 • eich eng a'ch cyfeiriad
 • enw a chyfeiriad y dudalen we rydych chi am i ni fynd iddi - help
 • y gwasanaethDosbarth Cyntaf neu Ail Ddosbarth
  Dosbarth Cyntaf or Ail
 • ''ar gyfer y Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf yn unig': ene'r Arbenigwr sydd i wneud y trawslunio (yr enwau i'w cael ar y Rhestr Arbenigwyr Dosbarth Cyntaf)
 • y taliad: gweler y Tariff

Pryd ydw i'n eich talu chi?

Anfonwch y tallied gyda'ch archeb. Fydd archeb heb daliad ddim yn cael ei brosesu. Gweler y Tariff i gael gwybod faint i dalu.

Oes posib cael hwn am ddim?

Oes. Standard Service requests are currently being processed for free!

Sut mae disgrifio lle ‘dw i am fynd ar y we?

Disgrifiwch o fel liciwch chi ac fe wnawn ni ein gorau i ddeall a dehongli eich disgrifiad yn iawn.
ychydig o help – rhag ofn
Defnyddiwch un o'r dulliau/patrymau gofyn canlynol i'n helpu ni gael eich archeb yn iawn:

url

 • e.e. "Os gwelwch yn dda ewch i'r wefan canlynol: www.BeeDressingDogs.com"

Dull y Porwr

 • e.e. "os gwelwch yn dda defnyddiwch borwr i chwilio am y geiriad canlynol a dewiswch y canlyniad sydd ar ben y rhestr: cŵn wedi eu gwisgo fel gwenyn – pwdl."
 • e.e. "os gwelwch yn dda defnyddiwch borwr i chwilio am y geiriad canlynol a dewiswch wefan ar hap: cŵn wedi eu gwisgo fel gwenyn – pwdl."
 • e.e. "os gwelwch yn dda defnyddiwch borwr i chwilio am y geiriad canlynol a dewiswch wefan sy'n edrych yn ddiddorol: cŵn wedi eu gwisgo fel gwenyn – pwdl"

Dull y Chwiliad Dehongliadol (ar gyfer y rhai mwy anturus)

 • e.e. "os gwelwch yn dda, cymerwch yr ymadrodd sy'n dilyn a dehonglwch o orau gallwch chi: cŵn wedi eu gwisgo fel gwenyn"

I le mae'r arian yn mynd?

Y Gwasanaeth Ail Ddosbarth

Mae'r arian yn helpu talu costau cynnal y prosiect.
Does ‘na neb yn cael ei daluStandard Service Experts work voluntarily for the sheer joy of making the internet a better place.
. Does ‘na ddim elwReal Institute is a not-for-profit association - any surplus income helps make more great projects.
.

Y Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf

Mae 90% o ffi'r Arbenigwr yn mynd yn syth i'r artist. Mae 10% yn mynd at gynnal y prosiect – yr un fath ag y mae arian y Gwasanaeth Ail Ddosbarth.

Ydi'r dudalen sydd wedi ei drawslunio'n perthyn i mi? Pwy biau'r hawlfraint?

Y Gwasanaeth Ail Ddosbarth

Y chi sydd piau'r dudalen. Rêl Institiwt sydd piau'r hawlfraint.

Y Gwasanaeth Dosbarth Cyntaf

Y chi sydd piau'r dudalen. Yr Arbenigwr (yr artist) sydd piau'r hawlfraint. Mae Rêl Institiwt yn cael defnyddio'r ddelwedd yn rhad ac am ddim i hyrwyddo, yn anfasnachol, ei weithgareddau.

Beth yn union ydi Rêl Institiwt?

Cydweithfa cyfnewidiol a gafodd ei sefydlu yn y flwyddyn 2000. Mae o'n gymdeithas nid-er-elw sy'n cynnal prosiectau celfyddydol yng Nghymru a thu hwnt. I gael mwy o wybodaeth ewch i relinstitiwt.org