Loading...
 

Adref

Nid han ydi'r Porth Gwe Analog... serch hynny, dyma'r wefan swyddogol lle cewch chi'r wybodaeth angenrheidiol i gael pleser unwaith eto o ddefnyddio'r rhyngrwyd..

Beth idi'r Porth Gwe Analog?

Gyda thîm o arbenigwyr, llond y lle o bensiliau, pentyrrau o bapur a'r system bostio ryngwladol, mar'r gwasanaeth arloesol yma yn galluogi unrhyw un i weld y RHYNGRWYD nodedig, a hynny heb fynd yn agos at gyfrifiadur.

Sut mai'n gweithio

Mae'n syml - y cwbl fyddwch chi ei angen ydi papur a phensil, amlen ac stamp:

number one Penderfynu pa dudalen we ydych chi eisiau ei gweld.
number two Gofyn gofynnwch am y dudalen o'ch dewis yn eich llythyr.
number three Anfon anfonwch eich llythyr at y Rêl Institiwt.
number four Aros arhoswch, ymlaciwch a mwynhewch bywyd.
number five Derbyn byddwch yn derbyn eich tudalen we ar Ddarn Go Iawn o Bapur wedi ei ddanfon at eich drws gan berson go iawn.
number six Gweld eich tudalen we

Darllen Mwy

Newyddion

Lansiad Byw

Mae Porth Gwe Analog y Rêl Institiwt yn lansio gyda pherfformiad rhyngweithiol byw yn Oriel Davies ar Fehefin yr 22ain a'r 23ain